Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9414.jpg
DSC_9402.jpg
DSC_9471.jpg
DSC_9779-kapel-st.JPG
DSC_9487.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9406.jpg
00_louise_950x254.jpg
DSC_9454.jpg
DSC_9449.jpg
DSC_9465.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9669stendoer.JPG
DSC_9477.jpg
DSC_9501.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9462.jpg
DSC_9470.jpg
DSC_9491.jpg
DSC_9817.jpg
DSC_9665-950x254.JPG
DSC_9460.jpg
 
     
 

 

 

I sommerferieperioden passee embedet i Stenstrup og Lunde sogne
som følgende:

 
26.7 -31.7 Mai Bjerregaard Andersen

Tlf. 2424 6112, mail: maib@km.dk

 

 

Præsteindsættelse

Kr. Himmelfartsdag blev indsatte provst Per Aas Christensen pastor Annie Løvig Thomassen som kirkebogsførende sognepræst i Stenstrup og Lunde Kirker.

Også flag-alleen i Stenstrup var med til at hilse den nye sognepræst velkommen.

Her ses provsten og sognepræsten umiddelbart efter gudstjenesten i Lunde Kirke.

 

 

 

Annie Løvig Thomassen præsenterer sig selv således:


Kristi himmelfarts dag blev jeg indsat som præst i Lunde og Stenstrup kirker.

 

Lidt om mig:

Jeg er opvokset lidt uden for Holstebro, hvor jeg tog min studentereksamen. Derefter arbejdede jeg et år på Island som sygehjælper og begyndte derefter at læse teologi i Århus.

 

Efter Århus gik turen til Fyn, hvor jeg har arbejdet som sognepræst i Gudbjerg siden 2002. Det har været knap 14 dejlige år i det sydfynske. Men jeg har følt, at nu var det tiden til at prøve noget nyt i et større pastorat med flere mennesker at være præst for og så heldigvis stadig i det sydfynske!

 

Jeg glæder mig derfor rigtig meget til at komme i gang i Stenstrup og Lunde sogne og til sammen med menighedsråd og personale at gøre det til en god oplevelse at komme i de to fantastisk smukke kirker.

 

Jeg er gift med Mads, som er bioteknolog og ansat på Odense universitetshospital, hvor han beskæftiger sig med arvelige sygdomme, hovedsagligt brystkræft. Vi har fire børn Lauge på 17, Viola på 15, Elin på 12 og Bodil på 8.

 

Vi er allerede flyttet ind i huset og er i gang med at tage den skønne have til os og glæder os til at lære nye mennesker at kende i sognene.

 Annie Løvig Thomassen

DET SKER I SOGNENE...

 

Konfirmandindskrivning foregår

ved gudstjenesten
søndag den 11. september
kl. 10.30 i Stenstrup Kirke

 

 

Menighedsrådsvalg

tirsdag den 8. november

 

 _____

UGENTLIGE AKTIVITETER... 

(Sommerferie til august)

 

SPIRE & BØRNEKOR

Hver onsdag kl. 15.05-16.15
Stenstrup Konfirmandstue

Bus fra Issøskolen afgår kl. 14.15 

(første øvelse 31. august)

 

BØRNEKLUB

Fredag i ulige uger kl. 16 - 17.15

Aktivitetsgården

 

GOSPELKOR

Hver tirsdag kl. 19 - 21.15

Stenstrup Kirke

(første øvelse 16. august)