Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9779-kapel-st.JPG
DSC_9477.jpg
DSC_9406.jpg
DSC_9665-950x254.JPG
DSC_9470.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9414.jpg
DSC_9501.jpg
DSC_9487.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9471.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9817.jpg
DSC_9402.jpg
DSC_9449.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9491.jpg
00_louise_950x254.jpg
DSC_9669stendoer.JPG
DSC_9454.jpg
DSC_9465.jpg
DSC_9460.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9462.jpg
 
     
 

 

          

Stenstrup-Lunde sogne

 

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

 

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

 

BLIV KANDIDAT
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.

Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”).

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

 

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.

 

OPSTILLINGEN I PRAKSIS

 

Valgperioden for de 2 kommende perioder for Stenstrup og Lunde sogne er på 2 år.
Der skal vælges 6 medlemmer til Stenstrup sogn og 4 til Lunde sogn.
Derudover skal der vælges 2 stedfortrædere for hvert sogn.

 

Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 på én af følgende adr. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn nedenfor.

Da der er fælles menighedsråd for flere sogne, er der separate valg i hvert sogn.
Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Med venlig hilsen Valgbestyrelsen, Ole Hoffmann, Lisbeth Findorf og Bjarne Andersen

 

Adresser til aflevering af kandidatlister:

Lisbeth Findorf, Humlevænget 6, Stenstrup

Bjarne Andersen, Højes Ris 14, Lunde

Listerne kan tidligst indleveres tirsdag den 20. september 2016 kl. 19.00 og senest tirsddag den 27. september 2016 kl. 19.00

 

 

DET SKER I SOGNENE...

 

KONCERT I LUNDE KIRKE
Miriam Mandipira & her danish friends


Oplev danmarks nye store jazzdronning i selskab med musikerne Christian Søgaard, Erik Sørensen, Jens Holgersen
gæstemedvirken v. Stenstrup Gospelkor

8. nov. kl. 19.30 i Lunde Kirke
Fri entré læs mere

 

BABYSALMESANG
begynder torsdag den 25. august kl. 9.30 i Stenstrup Kirke

 

Minikonfirmander

fælles med Kirkeby sogn
Vi mødes første gang den 25. oktober kl. 14.10 og slutter kl. 15.30 i Kirkeby sognehus

Læs mere

 

Familiegudstjeneste

Søndag den 30. oktober kl. 10.30 i Stenstrup Kirke er der BUSK-gudstjenste

Læs mere

 

MENIGHEDSRÅDSVALG

tirsdag den 8. november

 _____

UGENTLIGE AKTIVITETER... 

(Sommerferie til august)

 

SPIRE & BØRNEKOR

Hver onsdag kl. 15.05-16.15
Stenstrup Konfirmandstue

Bus fra Issøskolen afgår kl. 14.15 

(første øvelse 7. september)

 

BØRNEKLUB

Fredag i ulige uger kl. 16 - 17.15

Aktivitetsgården

 

GOSPELKOR

Hver tirsdag kl. 19 - 21.15

Stenstrup Kirke

(første øvelse 16. august)