Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9817.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9402.jpg
DSC_9460.jpg
DSC_9487.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9465.jpg
DSC_9470.jpg
DSC_9414.jpg
DSC_9471.jpg
DSC_9454.jpg
DSC_9477.jpg
00_louise_950x254.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9406.jpg
DSC_9449.jpg
DSC_9491.jpg
DSC_9462.jpg
DSC_9665-950x254.JPG
DSC_9501.jpg
DSC_9669stendoer.JPG
DSC_9779-kapel-st.JPG
 
     
 

 

 

Foråret så sagte kommer
Med disse ord slutter Kaj Munk forordet til sine erindringer.

Han skrev som bekendt om befrielsen, som han ventede, men som han desværre ikke nåede at opleve, fordi han blev henrettet.
Og så skrev han også om det spirende forår, ligesom han skrev om opstandelsen.
Det er så fantastisk, hvor vi bor, at vi fejrer påske netop her ved forårstid, hvor lyset vender tilbage, og dagene bliver længere. Solen får magt. Det spirer og grønnes i naturen udenfor. Vi suger solens varme til os, og vore sanser vækkes på ny.
Foråret med dets skære lys minder os år efter år om, hvor stærkt og underfuldt livet er.
Vinteren igennem har der været kræfter på færde, som har virket i det skjulte i jordens dyb.
Nu i foråret sker underet, at det, der før syntes dødt, bryder frem og udfolder sig med masser af livskraft for vore øjne. Sådan holder naturen sin påskeprædiken for os.
Og så er påskens budskab alligevel så meget større og dybere - end det under, som vi ser udfolde sig i naturen udenfor i denne tid.
Påskens budskab er, at Gud en påskemorgen for næsten 2000 år siden rejste sin søn, Jesus Kristus, af graven. Da han levende gik ud i morgensolen, da fødtes det levende håb, at Gud engang vil vælte stenene fra vore og vore kæres grave og kalde os ud i livet.
Påsken rækker os håbet om, at der er liv, evigt liv hos Gud, bag dødens grænse. Vi forstår det ikke. Det ligger uden for vor fatteevne. Derfor må det forkyndes for os igen og igen, og det sker, hver eneste gang vi samles til gudstjeneste. Og på en ganske særlig måde i påsken, hvor opstandelsesevangeliet lyder til os.
Som den opstandne selv har sagt det i én sætning: "Jeg lever, og I skal leve!"
Glædelig påske!

 

DET SKER I SOGNENE...

 

 

UGENTLIGE AKTIVITETER... 

 

MINIKONFIRMANDER FÆLLES MED KIRKEBY SOGN

Hver i Kirkeby Sognehus
tirsdag kl. 14.10 - 15.30
Børnene hentes på Issøskolen

 

SPIRE & BØRNEKOR

Hver onsdag kl. 15.05-16.30
Stenstrup Konfirmandstue

Bus fra Issøskolen afgår kl. 14.15 

 

GOSPELKOR

Hver tirsdag kl. 19 - 21.15

Stenstrup Kirke

(første øvelse 10. januar)