Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9449.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9470.jpg
DSC_9491.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9465.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9477.jpg
DSC_9487.jpg
DSC_9460.jpg
DSC_9471.jpg
00_louise_950x254.jpg
DSC_9665-950x254.JPG
DSC_9406.jpg
DSC_9779-kapel-st.JPG
DSC_9462.jpg
DSC_9414.jpg
DSC_9402.jpg
DSC_9501.jpg
DSC_9454.jpg
DSC_9817.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9669stendoer.JPG
 
     
 

Aktiviteter

 

 

Tilbage til liste

Genforeningsarrangement

Onsdag 23. september 2020 kl. 19:00

Genforeningsarrangement den 23. september kl. 19

I samarbejde med Lunde borgerforening markerer vi, at det i år 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Genforeningen aktualiserer temaer som grænsesætning, national identitet, historiebrug og mindesmærker. I Lunde sogn satte man for 100 år siden en Genforeningssten.

Vi mødes ved Genforeningsstenen ved Højslunde på Højevej 20. Der vil være velkomst ved Lunde borgerforening og vi skal synge ”Det haver så nyligen regnet”. Derefter fortsætter arrangementet i konfirmandstuen, Hundstrupvej 1,

 

 

Liselotte Kirkegård (tidligere sognepræst i Gudme og Brudager sogne vil komme og fortælle under titlen:

”Man må trække en grænse, men hvor skal den gå”

Dette citat fra en af Sigurd Barretts sange vidner om, at grænsespørgsmål stadigt tages under behandling – på en eller anden måde.

Nu ligger den dansk-tyske grænse jo fast og har ikke rokket sig de sidste 100 år. Det blev en grænse, som gav Danmark Nordslesvig eller Sønderland, sådan at landområdet kunne blive en del af kongeriget Danmark. Det fejrer vi her i 2020, hvor det er 100 år siden, at denne store begivenhed fandt sted.

Grænsesten rundt omkring i Danmark minder os også om, at det virkeligt var en skelsættende begivenhed både for Danmark og for Nordslesvig.

Jeg vil i første halvdel af mit foredrag fortælle lidt om, hvad baggrunden historisk set er for genforeningen, om selve genforeningen og lidt om årene fra 1920 til i dag.

Anden halvdel af foredraget vil være en fortælling om mine personlige indtryk og erfaringer her fra grænselandet, hvor det danske mindretal syd for 1920-grænsen holder fast i deres danskhed, vel vidende at grænsen ligger fast. For genforeningen efterlod jo et mindretal både på den danske og den tyske side af grænsen; mennesker, som trækker nogle grænser med hensyn til, hvor meget flertalskulturen skal dominere i deres liv.

Liselotte Kirkegaard, Sydslesvig.

 

Alle er velkomne, der serveres kaffe og kage undervejs.