Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9436.jpg
DSC_9460.jpg
DSC_9414.jpg
DSC_9406.jpg
DSC_9449.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9462.jpg
DSC_9470.jpg
DSC_9477.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9817.jpg
DSC_9779-kapel-st.JPG
DSC_9471.jpg
DSC_9669stendoer.JPG
DSC_9481.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9491.jpg
DSC_9487.jpg
DSC_9454.jpg
DSC_9665-950x254.JPG
00_louise_950x254.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9501.jpg
DSC_9402.jpg
DSC_9465.jpg
 
     
 

Stenstrup Kirke

Stenstrup Kirke

 

Stenstrup kirke

 

Det vides ikke nøjagtigt hvornår den nuværende kirke er påbegyndt. Dog ved man at der i 1372 finder en ombygning sted, idet ombygningen blev finansieret ved udstedelse af afladsbreve.

 

Kirken er indviet til Sct. Nicolai og havde i katolsk tid altre for Sct. Laurentius og Jomfru Maria.

Kirkens skib er romansk og bygget af kamp og kvadre.Ved en renovering i 1887 blev kirken dækket af cementpuds, som senere blev hvidtet, sådan som kirken også fremstår i dag.


Den ældste af kirkens to klokker er fra 1503 og bærer en indskrift, hvor der står:” I det Herrens år 1503. Jesus Maria hr. Niels n. præst”. Desuden har klokken et relief, som synes at vise en biskop med sin krumstav samt aftryk af Nyborg Sct. Knudsgildes segl.

 

- Altertavlen ” Den Gode Hyrde” er malet af N. Skovgaard og skænket af Petersminde Teglværk i 1919.

 

- Prædikestolen er fra 1619 og har bibelske motiver i felterne.


- Døbefonten er af granit med arkader rundt om kummen og fire hoveder ved fodstykket. Efter at have været blomsterkumme på herregården Løjtved vendte den tilbage i 1938.


- Kirkeskibet – en model af en 3-mastet fuldrigger ”Ellen”, blev ophængt i 1934.


- Under kirken findes en tom krypt.

- I tårnrummet står tre gravsten samt et relief af provst L.A.F. Rasmussen. Over døren ind til kirken ses et relief i teglsten, der viser arbejdet på et af de mange teglværker, som ligger i sognet. Relieffet er udført af E. Cohrt i 1954 og ophængt i 1991.

 

HH, Egebjerg Lokalhistorisk Forening