Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9465.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9779-kapel-st.JPG
DSC_9491.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9817.jpg
DSC_9414.jpg
DSC_9406.jpg
DSC_9669stendoer.JPG
DSC_9477.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9402.jpg
DSC_9470.jpg
DSC_9454.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9460.jpg
DSC_9462.jpg
DSC_9471.jpg
00_louise_950x254.jpg
DSC_9449.jpg
DSC_9487.jpg
DSC_9501.jpg
DSC_9665-950x254.JPG
 
     
 

Velkommen i Stenstrup Lunde Kirker

 

KOM OG VÆR MED I DE MANGE AKTIVITETER I KIRKERNE

  

Babysalmesang

16. september kl. 11.30

Stenstrup Kirke 

Kom og syng, dans og sans i kirkerummet sammen med dit barn

(ca. 1-12 mdr.)

 Onsdage i efteråret.

Se mere her

 

Menighedsrådsvalg 2020

Der har været menighedsrådsvalg i Stenstrup og Lunde sogne 15. september 

Følgende blev valgt:

Stenstrup sogn:

Birgit Findorf

Bjarne Fog Nielsen

Lisbeth Findorf

Ulla Vilhelmsen

Eva Lind Hansen

Louise Fuhr Rosengaard Johansen

Lunde sogn:

Bjarne Andersen

Karsten Winther Hansen

Regner Nielsen

 

Lunde sogn mangler et medlem og derfor afholdes der den 6. oktober kl. 19 ekstra valgforsamling i konfirmandstuen for medlemmer i Lunde sogn.

Se dagsorden nedenfor!

Genforeningsarrangement

23. september kl. 19.00

Højslunde, Højevej 20

I samarbejde med

Lunde borgerforening markerer vi, at det i år

100 år siden Sønderjylland blev gen-

forenet med Danmark.

Se mere her

Morgensang

29. september kl. 09.00

Konfirmandstuen/Stenstrup Kirke

 

Denne gang mødes vi kl. 9 i konfirmandstuen til kaffe og brød og fortsætter i kirken.

 

Vi glæder os til at se jer til en stemningsfuld formiddag alle er naturligvis meget velkomne!

Dåbsklude

6. oktober kl. 10

Konfirmandstuen

Vi mødes til

hyggeligt samvær

og strik af

dåbsklude

Høstgudstjeneste

4. oktober kl. 10.30

Stenstrup Kirke

 

Ved begge anledninger serveres lidt til ganen i kirken og våbenhuset.

Alle er velkomne begge steder

 

Familiehøstgudstjeneste

 8. oktober kl. 17.00

 Lunde Kirke - med B&U kirkekorene

 Giv noget godt videre til vores børn!

 

Menighedsrådsvalg 2020

 

Udover valgte medlemmer består rådet af præst og en repræsentant for de ansatte.

Menighedsrådet har ansvar for drift af kirke og kirkegård samt alle kirkelige aktiviteter både i kirker og konfirmandstue.

 

 

 

Ekstra valgforsamling 6. oktober for medlemmer i Lunde 

kl. 19.00
Konfirmandstuen i præstegården

   

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

 

2. Beretning om menighedsrådsarbejdet og kommende opgaver

 

3. Opstilling af kaniditatreer til det kommende menighedsråd. Menighedsrådet skal oplyse om antallet af kandidater (I Stenstrup er der nu 6 kandidater, men i Lunde mangler der en, så de også har fire medlemmer i rådet).

 

4. Kandidaternes egen præsentation

 

5. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

 

6. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

 

7. Skriftlig og hemmelig afstemning

 

8. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

 

9. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

 

10. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

 

11. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Hent Kirkeblad sept-okt. her

 

 

FASTE AKTIVITETER 

 

Morgensang

Den sidste tirsdag i måneden kl. 9.00

 

Babysalmesang

Vi tilbyder babysalmesang i Stenstrup kirke 8 onsdage i løbet af efteråret 2020 læs mere

 

KIRKEBY & STENSTRUP-LUNDE KIRKEKOR  

læs mere...

Børnekirkekor
1. - 4. klasse

(ankomst bl.a. med bus fra ca.14.20)
kl. 14.45 - 15.25
(fælles pause med brød og saft til kl.15.40)


Ungdomskirkekor

5. - 9. klasse

(15.25 - 15.40 brød og saft)
Korøvelse kl. 15.40 - 16.35

_________

 

Transport fra Issøskolen i Kirkeby til børnekor

 

Skolebussen kører fra Kirkeby kl. 14.00 og børnene skal stå af ved Stenstrup Præstegård.

(der vil være en voksen til at modtage børnene)

 

_________