Stenstrup-Lunde Kirker  
 
DSC_9402.jpg
DSC_9436.jpg
DSC_9805-2.jpg
DSC_9454.jpg
DSC_9429.jpg
DSC_9817.jpg
DSC_9477.jpg
DSC_9406.jpg
DSC_9481.jpg
DSC_9465.jpg
DSC_9460.jpg
DSC_9779-kapel-st.JPG
DSC_9665-950x254.JPG
DSC_9669stendoer.JPG
DSC_9471.jpg
DSC_9462.jpg
DSC_9449.jpg
DSC_9501.jpg
DSC_9487.jpg
DSC_9414.jpg
00_louise_950x254.jpg
DSC_9491.jpg
DSC_9421.jpg
DSC_9805.jpg
DSC_9470.jpg
 
     
 

Velkommen i Stenstrup Lunde Kirker

 

KOM OG VÆR MED I DE MANGE AKTIVITETER I KIRKERNE

  

Skole for Kirke og Teologi

 

Sæson 2022 - 2023

 

Igen i år er der lavet et spændende program med fire temadage og studiekredse.

 

NB: Hvis man gerne vil orientere sig nøjere og vide besked om tid og sted og evt. tilmelde sig skal man gå ind på hjemmesiden www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi.

  

Man kan også henvende sig til Svendborg Provsti på tlf 62 22 50 37.

 

Folderen ligger allerede nu i kirkerne.

Babysalmesang

Onsdage kl. 10.30 i Stenstrup Kirke

 

Første gang er 7. september

Kom og syng dans og sans i kirken sammen med din baby. Du er velkommen uanset hvad du tror på og hvor mange toner du har i livet.

Tilmelding:  mail@christinafunch.dk

                   Tlf. 62 25 11 28 (ikke sms) 

Morgensang i Stenstrup Kirke

Tirsdag den 30. august kl. 9.00 

   

 

Vi mødes i kirken. Efter vi har holdt en lille andagt kirken går vi i konfirmandstuen, hvor der bydes på kaffe og rundstykker. 

Vi synger sammen i konfirmandstuen, og man kan komme med ønsker til, hvad vi skal synge fra højskolesangbogen. 

 

Vi glæder os til at se jer!

Vi strikker Dåbsklude

Tirsdag den 16. august kl. 10.00

 

 

Vi strikker og hækler dåbsklude i Stenstrup
konfirmandstue. Tirsdag den 16. august mødes vi igen for at strikke eller hækle dåbsklude. Da vi efterhånden har et stort lager dåbsklude til rådighed er der også mulighed for at strikke andre ting, når vi mødes.

 

I 2022 er der menighedsrådsvalg i Stenstrup og Lunde sogne

 

Der er valgforsamling tirsdag den 20. september kl. 19 i konfirmandstuen

 

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige opgaver

3. Opstilling af kandidater

4. Kandidaternes egen præsentation

5. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

6. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen

7. Skriftlig og hemmelig afstemning

8. Optællingaf stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen

9. Valg af stedfortrædere efter samme procedure

10. valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere kandidatliste

11. Eventuelt 

 

 

 

Hent kirkeblad for august 2022

 

  

 

FASTE AKTIVITETER 

 

Morgensang

Den sidste tirsdag i måneden kl. 9.00

 

 

KIRKEBY & STENSTRUP-LUNDE KIRKEKOR  

Opstart efter sommer

er den 17. august


læs mere...

 

Børnekirkekor 1.-3. klasse

Korøvelse kl. 14.30 - 15.10

(afhentning 15.30)

 

Fælles brød og saft kl. 15.10 - 15.30

 

Ungdomskirkekor 4.-9. klasse

Korøvelse kl. 15.30 - 16.30

_________

  

Personlig samtale med præsten 


Sjælesorg er en samtale med en præst 
og betyder egentlig sjæle-omsorg. Dvs. omsorg for sjælen. Det er en fortrolig sam-tale under præstens tavsheds-pligt. Hvilket betyder, at man kan tale med præsten om det man ikke vil, kan eller tør dele med andre. 

Ønsker du en samtale er du altid velkommen til at kontakte præsten.